Feeds:
Публикации
Коментари

За 14 месеца, докато бях министър на отбраната, бяха постигнати немалко цели и задачи, а именно:

Реформите в Българската армия се провеждаха на различни нива: техническо, технологично, административно, финансово, икономическо, социално, образователно, те протичаха с различни темпове и с различен успех през последните 15 години. Отчитайки положителното в свършеното преди мене от предишните министри, управленски кадри и военни; оценявайки професионализма и решимостта им, продължих да провеждам тези реформи.

Същевременно се разграничих ясно, демонстрирайки различен начин на управленско мислене и решимост да се проведат действително реформи във ведомството. Предварително очертах приоритетите и се насочих към  въвеждане на политика на прозрачност при разпореждането с имотите на ведомството; към административна реформа в МО, която съдържаше преструктурирания и съкращения; към политика на създаване на професионална армия, в чийто състав да влизат съзнателни и мотивирани, качествени и подготвени кадри.

Една от ключовите ми цели бе да се постигне пълна прозрачност при разпореждане с имоти на Министерство на отбраната. Като военен министър предприех и непопулистки решения, като едно от тях е забраната на замените на военни имоти, които водят до финансови загуби за ведомството и държавата.

Насочих усилия към продължаване на вече започналите модернизационни проекти в Българската армия и декларирах, че те няма да бъдат прекратени, като същевременно в Министерство на отбраната започнаха ревизии по проекти, за които има съмнения за нечисти сделки.

Социално-икономическите параметри на професионализацията на армията включваха увеличение на заплатите на военните; увеличение на заплащането на участниците в мисии; социални стимули. Отливът от армията бе овладан, по-скоро може да се говори за засилване на интереса към профисионалната армия, а причините за това са комплексни: статус, сигурност, социални придобивки.

Тъй като съм поддържник на идеята за достигане на натовските стандарти във въоръжението, оцених важността от: подготовка и усъвършенстването на знанията на военните, както и от подсигуряването на модерно оборудване и качествени униформи за рейнджърите в Афганистан.

солидна законова база за реформите

Сред най-сериозните успехи по времето, когато бях министър, е Законът за отбраната. Създаването на законова база е стратегическо решение и същевременно е доказване на управленски умения на държавническо ниво. Приемането на този закон бе особено важно, тъй като реформите ще се осъществяват, като се изхожда от солидна законова рамка. В продължение на повече от 10 месеца се обсъждаше проектът на Закона за отбраната, иницииран от мен. През есента и зимата на 2008 протичаха обсъжданията, които включваха многоцветна гама от диалози. Философията на този закон е да се дадат законови рамки за кадровото развитие на военнослужещите, да се издигне ролята на армията в обществото, като тя се възприема като крепител на държавността.

социално отговорен мениджмънт

Ако този термин се отнесе към военното ведомство, което е дълги години в процес на реформи и преструктурирания, той има особените измерения. Издигането на социалния статус на военните е позиционирането на армията в обществото и приемането й като солидна институция е едната страна, а другата е, когато професията на военен се възприема като престижна и подплатена със съответните икономически параметри и социално придобивки. Социалните стимули имат ефект, когато не са еднократни, конюнктурни и популистки, когато са навременни и последователни. Социалните стимули всъщност са част от една обмислена управленска стратегия. Те обхващат широка гама – от заплати, които позволяват достоен и сигурен начин на живот (особено в ситуация на финансова и икономическа криза); съвременни условия за почивка, възстановяване и спорт; добри битови условия, свързани с жилища, наеми, отглеждане на деца,  грижи за социално слаби, които са били на служба в армията и които понастоящем изпитват затруднения.

Детски градини се изградиха в градове, където има компактни групи военнослужещи, като София, Пловдив, Казанлък и Карлово и другаде, като във всяка от тях 60 деца ще бъдат отглеждани и възпитавани от педагози, което създава условия на сигурност военните да извършват професионално задълженията си.

Оборотни жилища или военен ведомствен фонд, или общежития за военнослужещите, възприемани като дългосрочна инвестиция и социален стимул, се изграждат в градовете, където отново има поделения и е резонно военните да имат усещането за дом, уют и удобство. Пренасочването на средства към създаването на този фонд е един от управленските подходи, които имат социални, и икономически измерения. А и възможността след 15 години военна служба да се закупи жилището на половин цена, също е сериозен стимул за военните.

Заплатите на военнослужещите бяха увеличени, като това е само етап от проекта за осигуряване на достойно заплащане; те получиха 13 заплата за 2008 предварително; дневните на рейджърите, участващи в мисии зад граница, нарастнаха до над 60 евро дневно.

диалогичност и кооперативност

По време на срещите ми с висши военни, политици, административни служители, и журналисти, показах  че мога да изслушвам и да се вслушвам в съвети, предложения, идеи, молби, искания. Както и нещо особено важно – възприемайки положителното, го осмислях, вземайки управленски решения в реални ситуации. Не влизох в ненужни битки, защото според мен по-ефективен  е работният диалог. След ситуацията при неутрализиране на последиците от инцидента в Челопечене, бе подписано споразумение за сътрудничество между МО и МВР, осъзнавайки важността в такива ситуации да се работи в синхрон и професионално.

***

До поста министър стигнах като личност, доказала себе си; като образован българин с управленски умения и предприемачески дух, който има подготвеността и решимостта да продължи реформите в българската армия.

В 130-годишната история на независимата българска държава заемах поста като 86 поред министър  в това важно ведомство и като 12 министър на отбраната от началото на промените след 1990.

Като мажоритарен кандидат в Сливен получих подкрепата на 8164 граждани на Сливен и региона или 8.74%. 8164 не са гласове, според мен, така както се отчитат от ЦИК. 8164  са тези жители на града и областта, които са дали своя вот за мен като личност, в която са повярвали, че ще може да защитава техните интереси в следващия парламент на Република България.

Благодаря на всички, които гласуваха за мен.

Аз съм от онези, които наистина бяха мажоритарни кандидати и които представиха именно този нов модел в изборната практика в България.

Участвайки в тази предизборна кампания, разбрах, че когато заставаш зад идеи, когато представяш достойно поведение и нов модел на участие в избори за национален парламент, трябва да си лоялен, да си почтен и да представяш реално осъществими идеи.

Това са персонални гласове за мен, като за кандидат, който участва в предизборната кампания с други мажоритарни кандидати.

За малко повече от една година като министър на отбраната на Република България успях да представя един успешен управленски модел в държавната администрация в МО. За мене получените гласове са одобрение на водената от мене политика като професионалист.

Показах, че мога, че съм един от онези, които познават ситуацията в Българската армия и които имат визията, волята и способността да направят немалко за социалния статус и модернизацията й.

Показах, че за по-малко от месец позитивна кампания в регион, в който съм нов човек, успях да получа одобрението на над 8000 достойни хора, които видяха в мое лице достоен кандидат за българския парламент.

Водих толерантна предизорна кампания. Водих открита и прозрачна кампания. Представих програма,  чието реализиране би довело действително до подобрявване на стандарта на живот в Сливенски регион, за привличане на инвестиции, за създаване на по-добра среда за работа, живеене, спорт, образование и култура. Именно този начин на представяне на идеите смятам за съвременен и етичен и именно изхождайки от тези принципи, аз и моят екип реализирахме една модерна, позитивна и успешна кампания за представяне на нов модел на поведение и участие в парламентарни избори като мажоритарен кандидат.

С настоящото становище се надявам да отговоря на някои от запитванията, които бяха отправени към мен като коментари в личния ми сайт. Благодаря на техните автори за проявената загриженост към реални проблеми, които засягат Българската армия!

Не на всички въпроси ще бъде отговорено по очевидната причина, че поддържането на личен  електронен блог не е основното ми занимание.

На песимистичната реторика в някои от „питанията“ едва ли може да бъде отговорено. Ясно е, че проблеми има и те не могат да бъдат решени с еднократно магическо движение. В тяхното решаване би следвало да бъдат въвлечени, но и сами трябва да се ангажират, всички длъжности в институциите, както и самите граждани.  Армията е една от най-строго-йерархично организираните институции, но това не означава, че гражданските позиции са без значение. Нашата култура много бавно узрява към идеята за симетрични отношения във властта, но това не е причина  гражданите да се отказват от регулативната сила на мненията си, независимо дали виждат или не прякото им въздействие.

Приветствам поставените ми въпроси и изказвам удовлетворение от гражданската активност!

Същевременно не възнамерявам да правя личния си сайт трибуна за eксперименти в областа на всекидневната „политология“. WordPress и Blogspot предлагат напълно достъпна възможност за организиране на лично концептуално пространство, където всеки може да изрази своята житейска визия.

Становището е изготвено от експерти към Министерство на отбраната, на които изказвам специалната си благодарност!

33333

Souvenir_Page_1

Граждани на Сливен, аз участвам в предизборната кампания за парламентарни избори ‘2009 с името и с авторитета си.

Вече открих официално кампанията си като мажоритарен кандидат на област Сливен.

През тези дни  обикалях много  региона и установих, че  нещата съвсем не са розови и това вие самите го знаете по-добре от мен.

Безработицата  в областта е огромна, инфраструктура е лоша, туризмът не е развит.

Призовавам гражданите на Сливен да гласуват за мен, защото аз не давам празни обещания, аз работя.

Аз съм нов човек за Сливен и  тепърва искам да покажа на града как работи Николай Цонев.  Но аз съм човек на честта, защото освен доктор по маркетинг, съм и бивш офицер от българската армия.

Тези дни чета колко много всички са направили за града.

Аз съм първия политик, който ще каже, че аз не съм направил директно нещо за града.

Защото   като министър на отбраната за тази една година  работих за цялата държавата и направих много за Българската армия.

По време на моя мандат заплатите  в армията бяха увеличени с 60 процента. И то в условия на криза.

Бяха увеличени заплатите и на докторите, и  на сестрите от Военна болница. Бяха увеличени заплатите на рейнджърите в мисиите.

Вече е приет нов Закон за отбраната.

Създадох нова социална стратегия.

Изградени са 27 социални кухни  и в тях се хранят безплатно всеки ден  1000 пенсионери–ветерани. И в Сливен има такава социална кухня. Открихме 4 детски градини и предстои откриването на още две.

В тях се отглеждат 300 деца на  български войници, също безплатно. Изграден е и първият дом за възрастни хора в Орешак по време на моя мандат като част от социалната стратегия.

Ето защо, когато  хората от Сливен ме подкрепят и дадат своя глас, аз ще работя за вас така, както работих за армията.

Аз съм българският политик, който спря замените в държавата. Още когато ме избраха за министър на отбраната,  започнах публична кампания за спиране на тази порочна практика. Министерство на отбраната вече цяла година продава всичките си имоти на търг. В Сливен  предстоят два търга на два имота и предоставям цялата информация за тях.

Вече пред представители на медиите от Сливен за първи път обявих списъка и цените на всички  жилища, които до момента сме закупили от МО за нуждите на армия. Тези жилища са собственост на българската държава, на българската  армия и ще служат за оборотен жилищен фонд.  Затова купуваме нови, модерни жилища, такива, които да нямат нужда от допълнителен ремонт. Всички жилища, които сме закупили, са  харесани  и одобрени от самите войници, които ще ги използват, а не от мен.

Може би някои си задават въпроса:  Защо избрах Сливен?

Тук има много военни,  някои от които  останаха без работа след реформите в армията. Аз съм един от тях. И мен системата ме  остави на улицата преди години. Смятам, че на всички тях българската държава дължи уважение и благодарност за вярната служба.

Аз съм единственият наистина мажоритарен кандидат,  защото всички останали  са водачи на партийни листи или участват в листите.

Предлагам на  хората от района на Сливен да дадат гласа  за един нов човек, нов кандидат, защото за всички останали те вече са гласували поне по веднъж.

Ако наистина градът иска нещо ново, то тогава  трябва да изберете нещо ново.

За пръв път хората имат възможност да гласува мажоритарно и е много важно всеки да направи своя личен избор за човек, а не за партия.

Имах само една година в управлението на държавата. Преди  да стана министър, не съм бил депутат.   Аз поех грижата и отговорността да подобря живота:

– на 32 хиляди семейства на служащите в армията;

– на близо 40 хиляди  членове от военнопатриотичните организации;

– на 10 хиляди работещи във военните болници.

И в тази кампания те са моите застъпници, защото те ме познават лично.

Обръщам се към всички хора  в Сливен. Директно им казвам: Изберете мен! Изберете мен като мажоритарен кандидат, защото аз съм нов човек и е време  да чуете и да видите как работи нов за вас, но доказан вече човек.

Защото аз заставам и влизам в тази кампания  с името си и с авторитета си.

Гласовете, които ще дадете за мен,  са само и единствено за мен.

Поемам лична отговорност! Преди, сега и като народен представител от Сливен.

Граждани на Сливен,

Жители на Сливенска област,

Като министър на отбраната през изминалата година имах удоволствието да гостувам многократно във вашия красив град и да работя съвместно и ефективно с областната администрация.

Сливен винаги е бил един най-значимите в културно и образователно отношение региони.

Сливен притежава голям икономически потенциал и красива природна среда, които могат да го направят предпочитано място за живеене.

В последните години се осъществи значително развитие на Сливен и региона. Съществува обаче много повече от достатъчно основание да се иска по-голяма подкрепа на макро ниво – както на ниво правителство, така и в директни контакти с различни международни организации.

Кандидатурата ми за мажоритарен народен представител на Сливен и региона  произлиза от убеждението, че градът трябва да засили  престижа си и регионът може да стане още по-проспериращ и най-вече. Жителите на Сливенска област отдавна заслужават това, но сега условията са благоприятни и трябва да се потърси широк контакт. Аз вярвам, че с опита си в макрополитиката и в международните отношения ще помогна успешно това да се случи.

Ще оставя излишните думи и обещанията на тези, които са свикнали да си служат с тях.

Аз гарантирам, че мога да допринеса много за Сливен и областта, за развиване на бизнеса, за по-добър живот на хората.

Граждани на Сливен и региона,

Сливен и регионът са известни: в историята на България, в икономиката на страната, в образователната сфера, в спорта. Градът може да засили  престижа си. Регионът може да стане още по-проспериращ.

Като се прилага нова, компетентна, експертна и социално отговорна политика. Необходим е нов стил на управление – диалогичен и конструктивен.

Предстоящите парламентарни избори са шанс заедно с вас да се постигне още повече за жителите на Сливен и региона.

Това предполага:

–          Подобряване на инфраструктурата в основни сектори и дейности:

– техническа инфраструктура;

– пътната инфраструктура;

– инфраструктура, подпомагаща отглеждането на деца;

– инфраструктура за младежки и културни дейности;

– инфраструктура за масов спорт, отдих и туризъм.

–          Създаване на благоприятни условия за инвестиции в района – чуждестранни и български.

–          Съдействие за широко приложение на метода на Публично-частно партньорство (ПЧП).

–          Подпомагане със  съоръжения, уреди и  екипировка на спортове и туризъм извън училище и за граждани на Сливен и региона;

–          Подпомагане на пенсионери, на хора с различия (инвалиди), безработни;

–          Изграждане на медицински център за социално слаби и пенсионери; Изграждане на хоспис в Сливен;

–          Продължаване на традициите в организиране на културни празници на района,  на фестивали на самодейни  състави и самодейци;

–          Подпомагане на жителите за подобряване на показателите за енергийна ефективност и топлоизолационните характеристики на жилищните кооперации; да се довърши газификацията на района;

–          Съвместни дейности с неправителствени организации и медии, ангажирани с тези дейности.

–          Усъвършенстване на системата за граждански контрол и партньорство с гражданите от района;

–          Постоянни грижи, гражданско партньорство и граждански контрол за подобряване на обществения ред и сигурност;

–          Редовни срещи с избирателите, годишен отчет, редовни приеми и изнесени приемни на териториите на района;

Уважаеми избиратели,

Мога да допринеса за това Сливен да продължи да заема достойно и заслужено място в страната, да  има заслужено име на престижен район за живеене, работа и учене.

Защото съм професионалист, добър управленец, който е работил за повишаване на социалният статус на военнослужещите.

Вашето доверие към мен като мажоритарен кандидат за народен представител от Сливен е кредит, който ще се умножи следващите четири години.

Здравейте, граждани на Сливен и региона!

Казвам се Николай Цонев и съм мажоритарен кандидат за народен представител. Няма да ви отегчавам с излишни думи.

Навярно сте чували много обещания. Искам да ви уверя, че аз наистина мога да бъда народен представител от нов тип, така, че вие:

–          да работите и живеете в модерен град, който същевременно е съхранил традициите и продължава успешните проекти;

–          да има сигурност по улиците на града, в местата да отдих и спорт; в образователните институции;

–          да имате социалната сигурност.

Списъкът може още да се допълни, но съм уверен, че съм готов да направя повече за жителите на Сливен!

Ще съм народен представител, който не просто чува за нуждите на хората.

Ще съм народен представител от Сливен в следващия мандат на Народното събрание, който е ангажиран с вашите искания.

Ще съм народен представител, който помага тези ваши искания да достигнат до съответните институции.

Ще съм народен представител, който ще помага вашите проблеми да се решават навременно.

Имам опит в управлението на частни фирми, реализирам съм не един проект. Деловитостта, умението да се вземат решения и да се прилагат бързо и ефективно, са част от моята работа като министър на отбраната.

Знаете какво е кампанийност и решаване в последния момент с популистки и пропагандни цели. Това не ми присъщо. Умея не просто да изслушвам хората. Аз се вслушвам в техните идеи, предложения, проблеми и реагирам бързо и в тяхна полза.

Според мене Сливен може да продължи да се развива като проспериращ и  привлекателен регион в страната.

Убеден съм, че това е напълно реално. Опитът ми показва, че мога да превръщам плановете в реалност. По мое време като министър бе приет Законът за отбраната и въоръжените сили – само за 12 месеца ефективно управление.

Моята програма се опира на това Сливен да продължи да се развива в следната посока:

да бъде предпочитана територия за живот, работа и учене.

Убеден съм, че като народен представител от Сливен ще го постигна.

Удовлетворен съм от това, че през малко повече от година като министър на отбраната, експертите, служителите в министерството, военнослужещите, членовете на екипите и аз, постигнахме немалко. Моята позиция още в началото бе ясна: издигане статута на военнослужещия, връщане към добрите традиции, осмисляне на новото място на армията в рамките на НАТО. Военнослужещите, които са на мисии извън границите на страната, както и тези, които изпълняват войнския си дълг и служебните си задължения в България, получиха заслужено повишение на заплатите и редица социални придобивки.

Стартирани бяха проекти като: създаване на оборотен жилищен фонд, изграждане на детски градини за децата на военните, изграждане на модерни учебни и тренировъчни бази, медицински центрове.

Следван бе принципът на прозрачност при провеждане на търговете.

Съхранени бяха добрите традиции по отношение на военните от запаса. Клубовете са средище на хората, които намират там свои приятели и колеги. В клубовете те могат да споделят, да се чувстват активни в техни дейности. В това имам опит – да се осъществява социално отговорна политика. Като резултат бяха създадени кухни за хранене за запасните офицери. Такива вече има в десетки градове в България. Те са създават и поддържат по проект Признателност. Важно е да се помнят заслугите и да се помага на нуждаещите се. Достъпността до почивните бази на МО за ветерани също е добра социална практика. Пенсионерите имат възможност да посещават центровете и да получават медицински грижи.

Българската армия

Всички изброени по-горе идеи, начинания и проекти са част от моя мироглед. Имам военно образование, познавам принципите на армията ни от предишни периоди. Познавам и новостите на периода на прехода, реформите и трансформациите. Лично аз съм изпитал какво е да бъдеш вече извън армията в резултат на реформите.

Същевременно продължавах да ценя и уважавам професията на военен и функциите на Българската армия вече в една променена ситуация. България е член на НАТО, имам опит в социалните дейности на КЛИМС, организацията, която има социални функции в Алианса.

Икономическото ми образование и докторатът по маркетинг от УНСС, философските и комуникативните познания от магистратурата ми в Софийския университет, ми дадоха възможност да развия компетенциите си. Да осмисля ролята на армията ни в една друга ситуация. И да се реша да направя повече за военните и за армията. Да се направи повече, като се мисли стратегически и се управлява ефективно.

По време на моя мандат като министър на отбраната бе приет Закон за отбраната и въоръжените сили именно като завършек на тези идеи и планове. Според мен Българската армия вече заема достойно и заслужено място в българската общество и в Алианса. Българските военни започват да имат подобаващ социален статус, за да могат да извършват задълженията си професионално.

От това, което постигнахме заедно в Министерство на отбраната, имам  увереността, че вашите проблеми могат да се решат при прилагане на добър и ефективен управленски подход. Готов съм да съдействам градът Сливен и регионът да станат отново привлекателен за живеене, работа и учене. Убеден съм, че исканията за чист въздух, за повече зелени площи, за благоустрояване на района, могат да станат реалност. Тази моя увереност произтича от това, че има опит в управлението – като предприемач, като ръководен кадър в МО и като министър на отбраната.

Аз казвам: Време е за нов, по-добър народен представител на Сливен в законодателната институция на България!

Това съм аз, Николай Цонев.

Съвсем нормално е да продължа това, което съм започнал. Не зависи от мен дали ще си продължа мандата, всичко зависи от българските избиратели. Това сте вие.

Гласувайте за мен като мажоритарен кандидат за народен представител!

Николай Цонев